Biuro Rachunkowe "PLUS"

oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH
 • organizacja działu księgowości
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • rejestracja dokumentów księgowych
 • prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-4, VAT-7
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • roczne rozliczanie działalności
PROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO
 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-4, VAT-7
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • roczne rozliczanie działalności
OBSŁUGA KADROWO - PŁACOWA, DEKLARACJE ZUS
 • przygotowywanie list płac
 • przygotowywanie deklaracji ZUS
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • przygotowywanie deklaracji rocznych
 • przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
ZEZNANIA ROCZNE
 • PIT-16 karta podatkowa
 • PIT-28 ryczałt ewidencjonowany
 • PIT-36 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • PIT-37 osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

W ramach obsługi naszych Klientów dodatkowo oferujemy:

 • doradztwo i wypełnianie formularzy zgłoszeniowych i aktualizacyjnych
 • reprezentowanie w kontaktach z Urzędami Skarbowymi
 • porządkowanie dokumentów księgowych
 • odbiór dokumentów z siedziby Klienta