Siedziba : 02-784 Warszawa; ul. Dunikowskiego 5/14

Biuro: 01-548 Warszawa; ul. Czarnieckiego 19 lok. 1

tel/fax (22) 839 70 61; 839 54 42
0 502 588 172; 0 502 588 170

e-mail: biuro@plusbr.pl