Biuro Rachunkowe "PLUS" istnieje od 1992 roku. Zajmuje się działalnością w zakresie księgowości, doradztwa prawno - podatkowego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Obsługuje podmioty gospodarcze: spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność, jak również stowarzyszenia oraz fundacje.

Właścicielem jest mgr Krzysztof Świerczewski.

Posiadane uprawnienia do prowadzenia tej działalności to:

  • Wpis na listę doradców podatkowych nr 04546
  • Świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 2189/2003

Biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej podmiotów usługowo prowadzących księgi rachunkowe w TUiR WARTA S.A.

NIP 951-002-14-25

Regon 011101600